Radek Koláček

Využívejte možnosti pro zajištění na stáří

Důchodová příprava je důležitým krokem na cestě k finanční nezávislosti a klidnému stáří. Jak jsem již psal v tomto článku, s tím, jak se mění trh práce a státní důchodový systém, stává se zajištění na důchod stále více odpovědností jednotlivce. V České republice máme možnost využít doplňkové penzijní spoření jako nástroj pro budoucí zabezpečení. V tomto článku si přiblížíme, jak investice a doplňkové penzijní spoření mohou být spojeny k dosažení vašich důchodových cílů.

Co je doplňkové penzijní spoření v České republice?

Doplňkové penzijní spoření (DPS) je systém, který umožňuje jednotlivcům spořit peníze na svůj budoucí důchod. Tento systém byl zaveden jako nástupce tzv. transformovaných fondů v penzijním připojištění v roce 2013 a dobrovolný nástroj k zajištění důchodu nad rámec státního důchodu. V rámci doplňkového penzijního spoření můžete volit mezi jednotlivými investičními strategiemi a penzijními společnostmi, které nabízejí své tzv. účastnické fondy.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření nabízí možnost spojit investice s dlouhodobým plánem na budoucnost. Zde je několik důležitých výhod, proč byste měli zvážit zařazení doplňkového penzijního spoření do svého portfolia:

  1. státní příspěvek až 2 760 Kč ročně
  2. daňové úlevy – daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmů až 3 600 Kč/rok
  3. příspěvky zaměstnavatele – až do výše 50 000 Kč jsou osvobozeny od zdravotního i sociálního pojištění

Penzijní připojištění vs. Doplňkové penzijní spoření

Než přišlo DPS, mohli si lidé zakládat penzijní připojištění v tzv. transformovaných fondech. Ty lidem garantovaly nezáporné zhodnocení na ročním horizontu. Avšak po započtení inflace, každý z těchto účastníků prodělal. Úspory klientů se tak reálně snižují. Aby tomuto klienti mohli předejít, mohou právě od roku 2013 vstupovat do tzv. účastnických fondů a volit si investiční strategii, která jim pomůže nejen zhodnotit jejich peníze ale porazit tak i z dlouhodobého hlediska inflaci.

V transformovaných fondech stále zůstává přes 2,5 milionu lidí, kteří zde mají uloženo přes 453 miliard Kč. I kdybychom počítali s dlouhodobou průměrnou inflací v ČR okolo 3,5 % ročně, pak by tito lidé „přišli“ o zhruba 15 miliard Kč každý rok.

Příspěvky

Minimální výše příspěvku účastníka je 100 Kč měsíčně. V současnosti (rok 2023) má nárok na státní příspěvek účastník, který spoří minimálně 300 Kč. Výše státního příspěvku se odvíjí od výše měsíčního příspěvku účastníka – maximální výše státního příspěvku dosáhne účastník při spoření 1 000 Kč měsíčně a více. Přispívat může účastníkovi také zaměstnavatel, příspěvky zaměstnavatele jsou daňově zvýhodněny.

Příspěvek účastníka (Kč)Státní příspěvek (Kč)
30090
400110
500130
600150
700170
800190
900210
1000 a více230

Daňové zvýhodnění

Účastník může každý rok část příspěvků, která přesáhne 12 000 korun, uplatnit jako odpočet od základu daně. Ročně tak lze odečíst od základu daně až 24 000 korun (posuzuje se za jednotlivé měsíce zvlášť).

Příspěvky zaměstnavatele v jakékoliv výši jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Příspěvky zaměstnavatele do výše 50 000 korun jsou osvobozeny od placení zdravotního i sociálního pojištění.

Příspěvek účastníka (měsíčně Kč)Státní příspěvek (měsíčně Kč)Daňová úspora (Kč)Celkem (ročně Kč)  
3009001080
100023002760
15002309003660
200023018004560
3000 a více23036006360

Doplňkové penzijní spoření, a využití tak jeho výhod pro získání státních příspěvků, je krokem, který dává v rámci správy svých financí smysl. Konkrétní výše příspěvku pak ale stojí za důkladné promyšlení. Nevýhodou totiž může být, že doplňkové penzijní spoření je dlouhodobý produkt a jeho primární určení je na důchod, s tím se tedy pojí i určité „zamknutí“ prostředků a těžší, a ne až tak efektivní práce s těmito penězi. Mějte na paměti, že státní příspěvek se vyplácí v určité maximální výši a proto by měl váš měsíční příspěvek odrážet tuto skutečnost. Částka na investování, která by přesahovala více než 1000 Kč, by mohla být spíše investovaná v rámci jiných produktů. Získáte tak možnost flexibilnější práce jednak se zainvestovanými penězi a také širší paletu investičních nástrojů.

Máte stále transformované fondy a nebo byste chtěli založit nové doplňkové penzijní spoření? Napište mi a rád vám poradím!

Ing. Radek Koláček, investiční poradce

sdílet článek

DALŠÍ ČLÁNKY

Přihlášení na seminář

INVESTOVÁNÍ

příležitost anebo hrozba?

konaného dne

16. 2. 2023

Přihlášení na seminář

INVESTOVÁNÍ

příležitost anebo hrozba?

konaného dne

26. 1. 2023