Radek Koláček

Fondy kvalifikovaných investorů

Vedle fondů kolektivního investování můžeme nalézt i druhý typ investičního fondu, a tím je fond kvalifikovaných investorů (FKI), jež je, jak už samotný název napovídá, určen pro kvalifikované investory. 

A kdo je tím kvalifikovaným investorem? 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech pokládá za kvalifikovaného investora:

  • Osobu investující alespoň € 125.000 (popř. ekvivalent v CZK)
  • Osobu investující minimálně 1.000.000 CZK, a která prošla ověřením vhodnosti prostřednictvím investičního dotazníku, kde investor prokazuje, zda má pro danou investici dostatečné finanční zázemí a odborné znalosti
  • Profesionální investor (finanční instituce)

V čem se tedy liší od „klasických“ fondů?

První odlišností je částka, kterou člověk musí disponovat, aby mohl investovat do tohoto typu fondu (viz výše). Další odlišností je to, že FKI nejsou tak omezeny výběrem a zaměřením investic. FKI tak mohou investovat jak do akcií, pohledávek, umění, alkoholu, nemovitostí a dalších aktiv. Tím nabízí svým investorům pozoruhodnou diverzifikaci portfolia, doplněnou o zajímavé zhodnocení či další podmínky (například různé garance). 

Přesto, že má FKI „volnou“ ruku ve výběru aktiv, neznamená to, že by byl i méně regulován. Platí pro něj stejná pravidla, jako u běžného fondu. Dohlíží tedy na ně jak ČNB, tak i depozitář – banka, která kontroluje a je odpovědná i za peněžní toky z a do fondu. 

Často lze spatřit u těchto fondů, že v jejich majetku jsou i peníze samotných majitelů, tudíž sami mají největší zájem na tom, aby se fondu dařilo. 

Garance fondů

U některých fondů se můžete setkat i s garancí výnosu. O co se jedná? Investor nakupuje tzv. prioritní investiční akcie fondu (PIA). Zakladatelé fondu mají tzv. výkonnostní investiční akcie (VIA). U každého fondu můžete dohledat, kolik peněz je pak ve fondu od investorů a kolik od zakladatelů. Samotná garance pak spočívá v tom, že pokud se fondu nedaří a nedosáhne avizovaného zhodnocení, přesune se majetek od zakladatelů (držitelů VIA) k investorům (držitelům PIA) tak, aby došlo ke garantovanému zhodnocení. 

Na co si dát pozor?

Někdy se lze setkat u tohoto typu fondu s delší likviditou, neboli tím, za jak dlouho se daná investice přemění klientovi zpět na peníze. Je to z důvodu investiční strategie, které se daný fond drží. Proto se lze setkat i s výstupními poplatky, které mohou být investorům účtovány, pokud by si chtěli svou investici záhy po vložení peněz rozmyslet. Zpravidla jsou však výstupní poplatky omezeny pro první tři roky od počátku investování. Pro investora by to tak nemělo být ničím omezující, jelikož i minimální doporučená doba investování je 3 roky, a to i z toho důvodu, že se investor vyhne dani z prodeje cenných papírů – splní tzv. časový test.

Závěrem

Za mě se jedná o velice zajímavý typ investice, kdy si investor jednak diverzifikuje své portfolio, ale také si díky dobře nastavené investiční strategii může přijít na větší zhodnocení, které u některých fondů bývá i garantováno do výše majetku zakladatelů fondu. Nezřídka se lze setkat i s fondy, které nabízí svým investorům tzv. dividendové akcie, kdy si díky nim může investor zajistit dodatečný příjem ve formě renty.

Zajímá vás, do čeho lze s pomocí fondů kvalifikovaných investorů investovat a jak můžete zhodnotit své peníze? Rád Vám s jejich výběrem pomůžu.

sdílet článek

DALŠÍ ČLÁNKY

Přihlášení na seminář

INVESTOVÁNÍ

příležitost anebo hrozba?

konaného dne

16. 2. 2023

Přihlášení na seminář

INVESTOVÁNÍ

příležitost anebo hrozba?

konaného dne

26. 1. 2023